Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số hiệu Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Văn bản đính kèm
1 777/QĐ-QLD Quyết định số 777/QĐ-QLD về việc ban hành "Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc" phiên bản 1.0 Dược và mỹ phẩm 27-11-2018 Tải về
2 13268/QLD-KD V/v báo cáo thực trạng và kế hoạch cung ứng vắc xin Dược và mỹ phẩm 19-07-2018 Tải về
3 Phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, mỹ phẩm 17-07-2018 Tải về
4 Đảm bảo nguồn cung cấp dịch truyền phục vụ điều trị 13-07-2018 Tải về
5 Đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh kết hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván 12-07-2018 Tải về
6 Đảm bảo cung ứng dịch truyền 12-07-2018 Tải về
7 Báo cáo thực trạng và kế hoạch cung ứng vắc xin 12-07-2018 Tải về
8 Cung ứng thuốc Digoxin tiêm 06-07-2018 Tải về
9 Đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa lũ 28-06-2018 Tải về
10 Tăng cường nguồn cung ứng của các loại vắc xin 28-06-2018 Tải về
11 Đảm bảo cung ứng thuốc Digoxin 21-06-2018 Tải về
12 Cung ứng thuốc Histamin 1mg/ml và thuốc Glucagon (tiêm) 21-06-2018 Tải về
13 Hướng dẫn về hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt 08-06-2018 Tải về
14 Báo cáo tình hình triển khai công nghệ thông tin trong hoạt động chuỗi nhà thuốc GPP 01-06-2018 Tải về
15 Triển khai liên thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc 01-06-2018 Tải về
16 Đảm bảo cung ứng vắc xin phòng não mô cầu 28-05-2018 Tải về
17 Cập nhật tình hình đảm bảo cung ứng vắc xin phòng dại 25-05-2018 Tải về
18 Đảm bảo cung ứng thuốc Histamin 1mg/ml và Glucagon 22-05-2018 Tải về
19 Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc 18-05-2018 Tải về
20 Đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh não mô cầu 17-05-2018 Tải về
Có tổng 113 bản tin

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin