object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "183" ["name"]=> string(39) "Đảm bảo cung ứng dịch truyền" ["urlfile"]=> string(24) "1272018_13267_qld_kd.pdf" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(351) "
Công văn số 13267/QLD-KD ngày 12/7/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưng, Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ về việc đảm bảo cung ứng dịch truyền cho nhu cầu điều trị của nhân dân
" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2018-07-12 17:11:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "42" ["category_alias"]=> string(25) "van-ban-chi-dao-dieu-hanh" ["category_name"]=> string(37) "Văn bản chỉ đạo điều hành" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",42," ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",van-ban-chi-dao-dieu-hanh," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> NULL ["department_alias"]=> NULL ["department_name"]=> NULL ["department_published"]=> NULL ["position_id"]=> string(1) "1" ["position_alias"]=> NULL ["position_name"]=> NULL ["position_published"]=> NULL ["field_id"]=> NULL ["field_alias"]=> NULL ["field_name"]=> NULL ["field_published"]=> NULL ["type_id"]=> string(1) "9" ["type_alias"]=> string(9) "thong-bao" ["type_name"]=> string(11) "Thông báo" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(15) "Bình thường" ["confidentiality"]=> string(15) "Bình thường" ["old_id"]=> string(4) "2249" }
close cart

Đảm bảo cung ứng dịch truyền

Không có file xem trước