Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Văn bản đính kèm
1 Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành quy định tại Thông tư 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 Dược phẩm Tải về
2 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành tại Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm Dược và mỹ phẩm Tải về
3 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 Dược phẩm Tải về
4 Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành quy định tại Thông tư 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 Dược phẩm Tải về
5 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Dược phẩm Tải về
6 Công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược Dược phẩm Tải về
7 Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế theo Quyết định số 7866/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 Mỹ phẩm Tải về
8 Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế theo Quyết định số 7867/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 Dược phẩm Tải về
Có tổng 8 bản tin

Video Clip

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin

Thống kê

  • Tổng truy cập92440
  • Hôm qua821
  • Hôm nay76
  • Đang online24