Giới thiệu website mới

NỘI DUNG THÔNG TIN CHUYỂN ĐỔI TỪ WEBSITE CŨ SANG WEBSITE MỚI
     
Stt Nội dung thông tin trên Website cũ Nội dung chuyển đổi  sang Website mới
1  Giới thiệu Menu: "Giới thiệu"
2  Quản lý giá thuốc  
2.1  Kê khai & kê khai lại thuốc SX TN Banner phải: "Quản lý giá"
2.2  Kê khai & kê khai lại thuốc nhập khẩu
2.3  Công văn chung
2.4  Thông tin đấu thầu Banner phải: "Thông tin đấu thầu thuốc"
3  Văn bản quản lý Menu: "Văn bản quản lý"
4  Công bố nguyên liệu Banner : "Đăng ký thuốc"
5  Dự thảo văn bản QPPL Menu: "Văn bản dự thảo"
6  Quy trình (Ban ISO - Thủ tục HC) Banner phải: "ISO"
7  Đăng ký thuốc Chuyên mục: "Đăng ký thuốc"
8  Hướng dẫn về ĐKT
9  Quản lý KD Dược Meunu: "Tin chỉ đạo điều hành"
10  Quản lý chất lượng thuốc Menu: "Thông tin xử lý vi phạm" và "Thông báo"
11  Quản lý mỹ phẩm Chuyên mục: "Quản lý mỹ phẩm"
12  Quản lý TTQC thuốc Banner: "Thông tin quảng cáo thuốc"
13  Văn phòng Cục Banner: "Thông tin quảng cáo thuốc"
14  Chương trình  Con đường thuốc Việt Banner ngang 3: "Con đường thuốc Việt"
15  Thực hành tốt (GPs) Meunu: "Tin chỉ đạo điều hành"
16  Công tác Dược địa phương Banner phải: "Công tác dược địa phương"
17  Sổ tay HD và tài liệu HD Menu: "Tin chỉ đạo điều hành"
18  Thông tin thuốc Menu: "Thông báo"
19  NRA - Vaccines Banner phải: "Quản lý Vắc xin NRA"
20  Thanh tra Dược và MP Menu: "Thông tin Xử lý vi phạm"
21  Pháp chế và Hội nhập Menu: "Tin chỉ đạo điều hành"
22  Dự thảo Dược điển Việt Nam Menu: "Văn bản dự thảo"
23  Hỏi đáp Q&A Menu: "Hỏi đáp"
24  Trung tâm đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp dược, mỹ phẩm; Menu: "Tin chỉ đạo điều hành"
25  Thông tin tuyển dụng Menu: "TIN TỨC SỰ KIỆN" --> "Thông tin tuyển dụng"
26  Liên kết website Banner:  "Liên kết website"
27  9.165 hồ sơ quảng cáo thuốc tại http://portal.cqldvn.gov.vn  Banner: "Thông tin quảng cáo thuốc"

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin