Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

TS. Nguyễn Vi Ninh

Cục trưởng Cục QLD

Từ tháng 8/1996 đến tháng 6/2002

 

 

TS.Trần Công Kỷ

Cục trưởng Cục QLD 

Từ năm 2002

 

 

TS. Cao Minh Quang

Cục trưởng Cục QLD 

Từ năm 2004

 

 

TS. Trương Quốc Cường

Cục trưởng Cục QLD 

Từ tháng 07/2007 đến tháng 11/2016

 

 

 

DSCKII. Vũ Tuấn Cường

Cục trưởng Cục QLD 

Từ ngày 02/4/2018 đến nay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin