TS.Nguyễn Vi Ninh

I. Thông tin chung
 

1. Họ và tên: NGUYỄN VI NINH             - Nam

2. Ngày tháng năm sinh: 01/01/1941       - Dân tộc: Kinh

3. Quê quán: xã Âu Lâu - huyện Trấn Yên - Yên Bái

4. Ngày nhập ngũ: 16/12/1964 - Chuyển ngành: 4/1993

5. Ngày tham gia cách mạng: 16/12/1964

6. Ngày vào biên chế Nhà nước : 16/12/1964

7. Ngày vào Đảng: 26/12/1966- Chính thức: 26/12/1967

8. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Dược

9. Trình độ chính trị: Cao cấp

10. Quản lý Nhà nước : Chuyên viên cấp cao

11. Chức vụ Đảng và Chính quyền cao nhất đã qua:

          + Phó Cục trưởng Cục Quân y - Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế

          + Đảng ủy viên Cục Quân y - Đảng ủy viên cơ quan Bộ Y tế

 

 II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời  gian công tác (Từ ngày …. tháng ….. năm ….. đến)

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

12/1964 - 5/1965

Thiếu úy, Dược sĩ - Quân y Viện 9 - Viện NCYHQS

5/1965 - 6/1967

Thiếu úy, Dược sĩ - Công tác Dược F316

6/1967 - 12/1967

Thiếu úy - Dược sĩ - Cục cán bộ

12/1967 - 12/1970

Thực tập sinh tại Hungari

01/1971 - 9/1977

Trung úy, thượng úy - Trưởng Labo vi sinh - Phòng nghiên cứu kiểm nghiệm - Viện NCYHQS - Cục Quân y (thời gan từ 3/1975 - 7/1975 tăng cường cho B2 và tiếp quản Sài Gòn).

9/1977 - 9/1978

Thượng úy - Học viên đoàn 871, thi nghiên cứu sinh

9/1978 - 12/1982

Đại úy - Nghiên cứu sinh tại Hungari - Chỉ huy trưởng khối học sinh Quân sự - Đảng ủy viên doàn 10H

1/1983 - 4/1993

Thiếu tá, trung tá thượng tá - Quyền trưởng khoa vi sinh, phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó cục trưởng Cục Quân y từ năm 1988-1993. Đảng ủy viên (ủy viên thường vụ) Đảng bộ Cục Quân y.

Từ 1983-1993 trong thời gian làm Quản lý vẫn trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học (có 1,5 năm trực tiếp làm Q.trưởng khoa). Hoàn thành một số đề tài phục vụ quân đội có xác nhận của Thủ trưởng Cục quân y thời kỳ đó.

3/1993 - 6/2002

Vụ trưởng,cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam - Bộ Y tế, Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên cơ quan Bộ Ytế (tháng 3/1993 làm việc cả hai nơi Cục Quân y và Bộ Y tế)

7/2002- đến 8/2012

Nghỉ hưu - Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên - Đảng bộ phường Hàng Mã - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường

Từ 8/2012 - Đến nay

Nghỉ hưu - Đảng viên

 

 

 III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC
 

* Khen thưởng

- Chiến sỹ thi đua 1996 - Sư đoàn 316

- Nhiều bằng khen - Giấy khen trong suốt quá trình công tác và cả khi nghỉ hưu

- Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng : Nhất - Nhì - Ba

- Huân chương Kháng chiến Hạng Ba

- Huy chương Vì sức khỏe nhân dân 1988

- Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học Công nghệ 1988

- Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ năm 2000.

- Thầy thuốc ưu tú 2/2008

- Huân chương Lao động hạng Nhì: 10/2008.

* Kỷ luật: Không

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin