Lãnh đạo đương nhiệm


Cục trưởng

DSCKII. Vũ Tuấn Cường

 

         


Phó Cục trưởng

DS. Đỗ Văn Đông

 

 


Phó Cục trưởng

DSCKI. Nguyễn Tất Đạt

 

 


Phó Cục trưởng

ThS. Nguyễn Thành Lâm

                

 

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin