Lãnh đạo đương nhiệm


Cục trưởng

DSCKII. Vũ Tuấn Cường

 

       

Phó Cục trưởng

TS. Tạ Mạnh Hùng

 

Phó Cục trưởng

ThS. Nguyễn Thành Lâm

 

 
       

Phó Cục trưởng

PGS.TS. Lê Việt Dũng

 

 

 

 

 

 

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin