Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Văn bản đính kèm
1 10/2018/TT-BYT Thông tư số 10/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt Dược và mỹ phẩm 04-05-2018 Tải về
2 11/2018/TT-BYT Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược và mỹ phẩm 04-05-2018 Tải về
3 07/2018/TT-BYT Thông tư số 07/2018/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược Dược và mỹ phẩm 12-04-2018 Tải về
4 06/2018/TT-BYT Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Dược và mỹ phẩm 06-04-2018 Tải về
5 04/2018/TT-BYT Thông tư số 04/2018/TT-BYT Quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm Dược và mỹ phẩm 09-02-2018 Tải về
6 03/2018/TT-BYT Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược và mỹ phẩm 09-02-2018 Tải về
7 02/2018/TT-BYT Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Dược và mỹ phẩm 22-01-2018 Tải về
8 01/2018/TT-BYT Thông tư số 01/2018/TT-BYT Quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Dược và mỹ phẩm 18-01-2018 Tải về
9 55/2017/TT-BYT Thông tư quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Dược và mỹ phẩm 29-12-2017 Tải về
10 54/2017/ND-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược Dược và mỹ phẩm 08-05-2017 Tải về
11 54/2017/ND-CP DECREE GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF THE LAW ON PHARMACY Drug administration 08-05-2017 Tải về
12 09/2016/TT-BYT Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá Dược và mỹ phẩm 05-05-2016 Tải về
13 10/2016/TT-BYT Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp Dược và mỹ phẩm 05-05-2016 Tải về
14 105/2016/QH13 Law on Pharmacy Drug administration 06-04-2016 Tải về
15 105/2016/QH13 Luật Dược Dược và mỹ phẩm 06-04-2016 Tải về
16 44/2014/TT-BYT Thông tư 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế Quy định việc đăng ký thuốc Dược và mỹ phẩm 25-11-2014 Tải về
17 VBHN-BYT Thông tư hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc Dược và mỹ phẩm 09-07-2014 Tải về
18 23/2014/TT-BYT Thông tư số 23/2014/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn Dược và mỹ phẩm 30-06-2014 Tải về
19 45/2013/TT-BYT Thông tư số 45/2013/TT-BYT ngày 26/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần thứ VI Dược và mỹ phẩm 26-12-2013 Tải về
20 23/2013/TT-BYT Thông tư số 23/2013/TT-BYT Hướng dẫn hoạt động gia công thuốc Dược và mỹ phẩm 13-08-2013 Tải về
Có tổng 22 bản tin

Video Clip

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin

Thống kê

  • Tổng truy cập52199
  • Hôm qua435
  • Hôm nay41
  • Đang online10