Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Văn bản đính kèm
1 03/2024/TT-BYT Thông tư ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cun Dược phẩm 16-04-2024 Tải về
2 03/2024/TT-BYT Thông tư ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cun Dược phẩm 16-04-2024 Tải về
3 23/2023/TT-BYT Thông tư số 23/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2018 quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Dược và mỹ phẩm 30-11-2023 Tải về
4 16/2023/TT-BYT Thông tư số 16/2023/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành đối với thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam Dược và mỹ phẩm 15-08-2023 Tải về
5 25/2021/TT-BYT Thông tư số 25/2021/TT-BYT quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm Dược và mỹ phẩm 13-12-2021 Tải về
6 23/2021/TT-BYT Thông tư số 23/2021/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Dược phẩm 09-12-2021 Tải về
7 11/2021/TT-BYT Thông tư số 11/2021/TT-BYT hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách Dược phẩm 20-08-2021 Tải về
8 15/2020/TT-BYT Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá Dược phẩm 10-08-2020 Tải về
9 6/2020/TT-BYT Thông tư số 6/2020/TT-BYT quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm Dược và mỹ phẩm 07-05-2020 Tải về
10 26/2019/TT-BYT Thông tư số 26/2019/TT-BYT quy định về Danh mục thuốc hiếm Dược phẩm 18-09-2019 Tải về
11 15/2019/TT-BYT Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập Dược phẩm 11-07-2019 Tải về
12 03/2019/TT-BYT Thông tư số 03/2019/TT-BYT ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp Dược phẩm 28-03-2019 Tải về
13 36/2018/TT-BYT Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược và mỹ phẩm 25-12-2018 Tải về
14 35/2018/TT-BYT Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược và mỹ phẩm 22-11-2018 Tải về
15 32/2018/TT-BYT Thông tư số 32/2018/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược phẩm 12-11-2018 Tải về
16 155/2018/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế Dược và mỹ phẩm 12-11-2018 Tải về
17 10/2018/TT-BYT Thông tư số 10/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt Dược và mỹ phẩm 04-05-2018 Tải về
18 11/2018/TT-BYT Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược và mỹ phẩm 04-05-2018 Tải về
19 07/2018/TT-BYT Thông tư số 07/2018/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược Dược và mỹ phẩm 12-04-2018 Tải về
20 06/2018/TT-BYT Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Dược và mỹ phẩm 06-04-2018 Tải về
Có tổng 38 bản tin

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin