Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Văn bản đính kèm
1 02/2018/TT-BYT Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Dược và mỹ phẩm 22-01-2018 Tải về
2 01/2018/TT-BYT Thông tư số 01/2018/TT-BYT Quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Dược và mỹ phẩm 18-01-2018 Tải về
3 55/2017/TT-BYT Thông tư quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Dược và mỹ phẩm 29-12-2017 Tải về
4 54/2017/ND-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược Dược và mỹ phẩm 08-05-2017 Tải về
5 54/2017/ND-CP DECREE GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF THE LAW ON PHARMACY Drug administration 08-05-2017 Tải về
6 09/2016/TT-BYT Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá Dược và mỹ phẩm 05-05-2016 Tải về
7 10/2016/TT-BYT Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp Dược và mỹ phẩm 05-05-2016 Tải về
8 105/2016/QH13 Law on Pharmacy Drug administration 06-04-2016 Tải về
9 105/2016/QH13 Luật Dược Dược và mỹ phẩm 06-04-2016 Tải về
10 44/2014/TT-BYT Thông tư 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế Quy định việc đăng ký thuốc Dược và mỹ phẩm 25-11-2014 Tải về
11 VBHN-BYT Thông tư hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc Dược và mỹ phẩm 09-07-2014 Tải về
12 23/2014/TT-BYT Thông tư số 23/2014/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn Dược và mỹ phẩm 30-06-2014 Tải về
13 45/2013/TT-BYT Thông tư số 45/2013/TT-BYT ngày 26/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần thứ VI Dược và mỹ phẩm 26-12-2013 Tải về
14 23/2013/TT-BYT Thông tư số 23/2013/TT-BYT Hướng dẫn hoạt động gia công thuốc Dược và mỹ phẩm 13-08-2013 Tải về
15 08/2010/TT-BYT Thông tư số 08/2010/TT-BYT Hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng/ tương đương sinh học trong đăng ký thuốc Dược và mỹ phẩm 26-04-2010 Tải về
16 05/2010/TT-BYT Thông tư số 05/2010/TT-BYT Hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc Dược và mỹ phẩm 01-03-2010 Tải về
Có tổng 36 bản tin

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin