Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Văn bản đính kèm
1 54/2017/ND-CP DECREE GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF THE LAW ON PHARMACY Drug administration 08-05-2017 Tải về
2 09/2016/TT-BYT Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá Dược và mỹ phẩm 05-05-2016 Tải về
3 10/2016/TT-BYT Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp Dược và mỹ phẩm 05-05-2016 Tải về
4 105/2016/QH13 Law on Pharmacy Drug administration 06-04-2016 Tải về
5 105/2016/QH13 Luật Dược Dược và mỹ phẩm 06-04-2016 Tải về
6 44/2014/TT-BYT Thông tư 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế Quy định việc đăng ký thuốc Dược và mỹ phẩm 25-11-2014 Tải về
7 VBHN-BYT Thông tư hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc Dược và mỹ phẩm 09-07-2014 Tải về
8 23/2014/TT-BYT Thông tư số 23/2014/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn Dược và mỹ phẩm 30-06-2014 Tải về
9 45/2013/TT-BYT Thông tư số 45/2013/TT-BYT ngày 26/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần thứ VI Dược và mỹ phẩm 26-12-2013 Tải về
10 23/2013/TT-BYT Thông tư số 23/2013/TT-BYT Hướng dẫn hoạt động gia công thuốc Dược và mỹ phẩm 13-08-2013 Tải về
11 08/2010/TT-BYT Thông tư số 08/2010/TT-BYT Hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng/ tương đương sinh học trong đăng ký thuốc Dược và mỹ phẩm 26-04-2010 Tải về
12 05/2010/TT-BYT Thông tư số 05/2010/TT-BYT Hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc Dược và mỹ phẩm 01-03-2010 Tải về
Có tổng 32 bản tin

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin