close cart

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

Ký hiệu

54/2017/ND-CP

Trích yếu

Nghị định số 54/2017/ND-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược số105/2016/QH13

Người ký

Nguyễn Viết Tiến

Đơn vị soạn thảo

Chính phủ

Đơn vị ban hành

Chính phủ

Ngày ban hành

2018-05-08 16:02:00

Loại văn bản

Nghị định

Độ khẩn

Độ mật

Xem tệp đính kèm

Nghị_định_54.pdf

Tải tệp đính kèm

Nghị_định_54.pdf