object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "256" ["name"]=> string(110) "Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập" ["urlfile"]=> string(0) "" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(14) "15/2019/TT-BYT" ["description"]=> string(0) "" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2019-07-11 00:00:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "40" ["category_alias"]=> string(16) "van-ban-phap-quy" ["category_name"]=> string(20) "Văn bản pháp quy" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",40," ["category_alias_wrapper"]=> string(18) ",van-ban-phap-quy," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> string(1) "3" ["department_alias"]=> string(7) "bo-y-te" ["department_name"]=> string(11) "Bộ Y tế" ["department_published"]=> string(1) "1" ["position_id"]=> string(1) "2" ["position_alias"]=> string(17) "truong-quoc-cuong" ["position_name"]=> string(24) "Trương Quốc Cường" ["position_published"]=> string(1) "1" ["field_id"]=> string(2) "10" ["field_alias"]=> string(9) "duoc-pham" ["field_name"]=> string(14) "Dược phẩm" ["field_published"]=> string(1) "1" ["type_id"]=> string(1) "5" ["type_alias"]=> string(10) "thong-tu-1" ["type_name"]=> string(10) "Thông tư" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(0) "" ["confidentiality"]=> string(0) "" ["old_id"]=> NULL }
close cart

Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Ký hiệu

15/2019/TT-BYT

Trích yếu

Người ký

Trương Quốc Cường

Đơn vị soạn thảo

Đơn vị ban hành

Bộ Y tế

Ngày ban hành

2019-07-11 00:00:00

Loại văn bản

Thông tư

Độ khẩn

Độ mật

Xem tệp đính kèm

TT_15_2019.pdf Phu luc 1.pdf Phu luc 2.pdf Phu luc 3.pdf Phu luc 4.pdf Phu luc 5.pdf Phu luc 6.pdf Phu luc 7.pdf Phu luc 8.pdf Phu luc 9.pdf Phu luc 10.pdf Phu luc 11.pdf Phu luc 12.pdf Phu luc 13.doc.pdf

Tải tệp đính kèm

TT_15_2019.pdf

Phu luc 1.pdf

Phu luc 2.pdf

Phu luc 3.pdf

Phu luc 4.pdf

Phu luc 5.pdf

Phu luc 6.pdf

Phu luc 7.pdf

Phu luc 8.pdf

Phu luc 9.pdf

Phu luc 10.pdf

Phu luc 11.pdf

Phu luc 12.pdf

Phu luc 13.doc.pdf