object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "175" ["name"]=> string(104) "Báo cáo tình hình triển khai công nghệ thông tin trong hoạt động chuỗi nhà thuốc GPP" ["urlfile"]=> string(22) "162018_9909_qld_kd.pdf" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(290) "
Công văn số 9909/QLD-KD ngày 31/5/2018 của Cục Quản lý Dược gửi các công ty có triển khai chuỗi nhà thuốc về việc báo cáo tình hình triển khai công nghệ thông tin trong hoạt động chuỗi nhà thuốc GPP.
" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2018-06-01 14:27:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "42" ["category_alias"]=> string(25) "van-ban-chi-dao-dieu-hanh" ["category_name"]=> string(37) "Văn bản chỉ đạo điều hành" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",42," ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",van-ban-chi-dao-dieu-hanh," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> NULL ["department_alias"]=> NULL ["department_name"]=> NULL ["department_published"]=> NULL ["position_id"]=> string(1) "1" ["position_alias"]=> NULL ["position_name"]=> NULL ["position_published"]=> NULL ["field_id"]=> NULL ["field_alias"]=> NULL ["field_name"]=> NULL ["field_published"]=> NULL ["type_id"]=> string(1) "8" ["type_alias"]=> string(7) "bao-cao" ["type_name"]=> string(9) "Báo cáo" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(15) "Bình thường" ["confidentiality"]=> string(15) "Bình thường" ["old_id"]=> string(4) "2125" }
close cart

Báo cáo tình hình triển khai công nghệ thông tin trong hoạt động chuỗi nhà thuốc GPP

Không có file xem trước