object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "186" ["name"]=> string(120) "Phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, mỹ phẩm" ["urlfile"]=> string(24) "1772018_12946_qld_kd.pdf" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(461) "
Công văn số 12946/QLD-KD và 12947/QLD-KD ngày 06/7/2018 của Cục Quản lý Dược gửi các daonh nghiệp sản xuất, kinh doanh phía Bắc và phía Nam về việc báo cáo tình hình xuất khẩu từ 01/01/2017 đến nay và nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể để thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng nhanh và bền vững.
" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2018-07-17 16:42:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "42" ["category_alias"]=> string(25) "van-ban-chi-dao-dieu-hanh" ["category_name"]=> string(37) "Văn bản chỉ đạo điều hành" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",42," ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",van-ban-chi-dao-dieu-hanh," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> NULL ["department_alias"]=> NULL ["department_name"]=> NULL ["department_published"]=> NULL ["position_id"]=> string(1) "1" ["position_alias"]=> NULL ["position_name"]=> NULL ["position_published"]=> NULL ["field_id"]=> NULL ["field_alias"]=> NULL ["field_name"]=> NULL ["field_published"]=> NULL ["type_id"]=> string(1) "9" ["type_alias"]=> string(9) "thong-bao" ["type_name"]=> string(11) "Thông báo" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(15) "Bình thường" ["confidentiality"]=> string(15) "Bình thường" ["old_id"]=> string(4) "2265" }
close cart

Phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, mỹ phẩm

Không có file xem trước