object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "178" ["name"]=> string(39) "Đảm bảo cung ứng thuốc Digoxin" ["urlfile"]=> string(24) "2162018_11381_qld_kd.pdf" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(328) "
Công văn số 11381/QLD-KD ngày 19/6/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ; Công ty CPDP Trung ương CPC1 về việc cung ứng thuốc Digoxin
" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2018-06-21 17:42:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "42" ["category_alias"]=> string(25) "van-ban-chi-dao-dieu-hanh" ["category_name"]=> string(37) "Văn bản chỉ đạo điều hành" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",42," ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",van-ban-chi-dao-dieu-hanh," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> NULL ["department_alias"]=> NULL ["department_name"]=> NULL ["department_published"]=> NULL ["position_id"]=> string(1) "1" ["position_alias"]=> NULL ["position_name"]=> NULL ["position_published"]=> NULL ["field_id"]=> NULL ["field_alias"]=> NULL ["field_name"]=> NULL ["field_published"]=> NULL ["type_id"]=> string(1) "9" ["type_alias"]=> string(9) "thong-bao" ["type_name"]=> string(11) "Thông báo" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(15) "Bình thường" ["confidentiality"]=> string(15) "Bình thường" ["old_id"]=> string(4) "2185" }
close cart

Đảm bảo cung ứng thuốc Digoxin

Không có file xem trước