object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "180" ["name"]=> string(66) "Đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa lũ" ["urlfile"]=> string(24) "2862018_11915_qld_kd.pdf" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(438) "
Công văn số 11915/QLD-KD ngày 27/6/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc về việc đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh sau mữa lũ.
" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2018-06-28 18:36:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "42" ["category_alias"]=> string(25) "van-ban-chi-dao-dieu-hanh" ["category_name"]=> string(37) "Văn bản chỉ đạo điều hành" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",42," ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",van-ban-chi-dao-dieu-hanh," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> NULL ["department_alias"]=> NULL ["department_name"]=> NULL ["department_published"]=> NULL ["position_id"]=> string(1) "1" ["position_alias"]=> NULL ["position_name"]=> NULL ["position_published"]=> NULL ["field_id"]=> NULL ["field_alias"]=> NULL ["field_name"]=> NULL ["field_published"]=> NULL ["type_id"]=> string(1) "9" ["type_alias"]=> string(9) "thong-bao" ["type_name"]=> string(11) "Thông báo" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(15) "Bình thường" ["confidentiality"]=> string(15) "Bình thường" ["old_id"]=> string(4) "2211" }
close cart

Đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa lũ

Không có file xem trước