object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "185" ["name"]=> string(73) "Đảm bảo nguồn cung cấp dịch truyền phục vụ điều trị" ["urlfile"]=> string(24) "1372018_13363_qld_kd.pdf" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(439) "
Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời dịch truyền cho nhu cầu điều trị cảu nhân dân, Cục Quản lý Dược có công văn số 13363/QLD-KD ngày 13/7/2018 gửi các công ty sản xuất, nhập khẩu dịch truyền đề nghị khẩn trương báo cáo về tình hình sản xuất, cung ứng dịch truyền theo phụ lục đính kèm công văn này.
" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2018-07-13 16:50:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "42" ["category_alias"]=> string(25) "van-ban-chi-dao-dieu-hanh" ["category_name"]=> string(37) "Văn bản chỉ đạo điều hành" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",42," ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",van-ban-chi-dao-dieu-hanh," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> NULL ["department_alias"]=> NULL ["department_name"]=> NULL ["department_published"]=> NULL ["position_id"]=> string(1) "1" ["position_alias"]=> NULL ["position_name"]=> NULL ["position_published"]=> NULL ["field_id"]=> NULL ["field_alias"]=> NULL ["field_name"]=> NULL ["field_published"]=> NULL ["type_id"]=> string(1) "9" ["type_alias"]=> string(9) "thong-bao" ["type_name"]=> string(11) "Thông báo" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(15) "Bình thường" ["confidentiality"]=> string(15) "Bình thường" ["old_id"]=> string(4) "2257" }
close cart

Đảm bảo nguồn cung cấp dịch truyền phục vụ điều trị

Không có file xem trước