object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "184" ["name"]=> string(92) "Đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh kết hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván" ["urlfile"]=> string(24) "1272018_13266_qld_kd.pdf" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(552) "
Công văn số 13266/QLD-KD ngày 12/7/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời vắc xin phòng bệnh kết hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván cho nhu cầu tiêm chủng của nhân dân, đặc biệt trong những thời điểm nhu cầu tiêm chủng của nhân dân tăng cao do điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường, nóng ẩm mưa nhiều, muoix và véc tơ truyền bệnh phát sinh và phát triển mạnh.
" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2018-07-12 17:13:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "42" ["category_alias"]=> string(25) "van-ban-chi-dao-dieu-hanh" ["category_name"]=> string(37) "Văn bản chỉ đạo điều hành" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",42," ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",van-ban-chi-dao-dieu-hanh," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> NULL ["department_alias"]=> NULL ["department_name"]=> NULL ["department_published"]=> NULL ["position_id"]=> string(1) "1" ["position_alias"]=> NULL ["position_name"]=> NULL ["position_published"]=> NULL ["field_id"]=> NULL ["field_alias"]=> NULL ["field_name"]=> NULL ["field_published"]=> NULL ["type_id"]=> string(1) "9" ["type_alias"]=> string(9) "thong-bao" ["type_name"]=> string(11) "Thông báo" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(15) "Bình thường" ["confidentiality"]=> string(15) "Bình thường" ["old_id"]=> string(4) "2250" }
close cart

Đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh kết hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván

Không có file xem trước