object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "177" ["name"]=> string(63) "Cung ứng thuốc Histamin 1mg/ml và thuốc Glucagon (tiêm)" ["urlfile"]=> string(24) "2162018_11337_qld_kd.pdf" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(244) "
Công văn số 11337/QLD-KD ngày 18/6/2018 của Cục Quản lý Dược gửi các cơ sở nhập khẩu thuốc về việc Cung ứng thuốc Histamin 1mg/ml và thuốc Glucagon (tiêm) 
" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2018-06-21 17:36:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "42" ["category_alias"]=> string(25) "van-ban-chi-dao-dieu-hanh" ["category_name"]=> string(37) "Văn bản chỉ đạo điều hành" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",42," ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",van-ban-chi-dao-dieu-hanh," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> NULL ["department_alias"]=> NULL ["department_name"]=> NULL ["department_published"]=> NULL ["position_id"]=> string(1) "1" ["position_alias"]=> NULL ["position_name"]=> NULL ["position_published"]=> NULL ["field_id"]=> NULL ["field_alias"]=> NULL ["field_name"]=> NULL ["field_published"]=> NULL ["type_id"]=> string(1) "9" ["type_alias"]=> string(9) "thong-bao" ["type_name"]=> string(11) "Thông báo" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(15) "Bình thường" ["confidentiality"]=> string(15) "Bình thường" ["old_id"]=> string(4) "2182" }
close cart

Cung ứng thuốc Histamin 1mg/ml và thuốc Glucagon (tiêm)

Không có file xem trước