object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "173" ["name"]=> string(55) "Đảm bảo cung ứng vắc xin phòng não mô cầu" ["urlfile"]=> string(23) "2852018_9232_qld_kd.pdf" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(366) "
Công văn số 9232/QLD-KD ngày 25/5/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Các cơ quan báo, đài cung cấp một số thông tin liên quan đến việc đảm bảo cung ứng vắc xin phòng não mô cầu để các cơ quan báo, đài thông tin đến người dân được biết (Công văn đính kèm).
" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2018-05-28 17:21:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "42" ["category_alias"]=> string(25) "van-ban-chi-dao-dieu-hanh" ["category_name"]=> string(37) "Văn bản chỉ đạo điều hành" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",42," ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",van-ban-chi-dao-dieu-hanh," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> NULL ["department_alias"]=> NULL ["department_name"]=> NULL ["department_published"]=> NULL ["position_id"]=> string(1) "1" ["position_alias"]=> NULL ["position_name"]=> NULL ["position_published"]=> NULL ["field_id"]=> NULL ["field_alias"]=> NULL ["field_name"]=> NULL ["field_published"]=> NULL ["type_id"]=> string(1) "9" ["type_alias"]=> string(9) "thong-bao" ["type_name"]=> string(11) "Thông báo" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(15) "Bình thường" ["confidentiality"]=> string(15) "Bình thường" ["old_id"]=> string(4) "2110" }
close cart

Đảm bảo cung ứng vắc xin phòng não mô cầu

Không có file xem trước