Văn bản dự thảo

Văn bản dự thảo

STT Số hiệu Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Văn bản đính kèm
1 Dự thảo Thông tư Quy định về sản xuất và đăng ký lưu hành thuốc gia công tại Việt Nam Dược phẩm 06-06-2019 Tải về
2 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 02, 03, 04 và 11/2018/TT_BYT Dược và mỹ phẩm 09-05-2019 Tải về
3 Dự thảo Thông tư Bãi bỏ quy định về Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm Mỹ phẩm 05-04-2019 Tải về
4 Dự thảo Thông tư quy định về đăng ký lưu hành thuốc gia công Dược phẩm 01-04-2019 Tải về
5 Dự thảo Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm Dược và mỹ phẩm 08-03-2019 Tải về
6 Dự thảo Thông tư Quy định về đăng ký thuốc sản xuất gia công Dược và mỹ phẩm 18-01-2019 Tải về
7 23408/QLD-CL Góp ý dự thảo 40 TCVN về thuốc mới Dược và mỹ phẩm 25-12-2018 Tải về
8 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 02, Thông tư 03, Thông tư 04 năm 2018 Dược và mỹ phẩm 25-12-2018 Tải về
9 Dự thảo Thông tư quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược và mỹ phẩm 12-09-2018 Tải về
10 Dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập Dược và mỹ phẩm 05-09-2018 Tải về
11 Dự thảo lần 3 Thông tư Hướng dẫn báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký thuốc Dược và mỹ phẩm 19-07-2018 Tải về
12 Dự thảo Thông tư quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Dược và mỹ phẩm 19-07-2018 Tải về
13 Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp phép kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ Dược và mỹ phẩm 19-07-2018 Tải về
14 Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Thông tư quy định tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP); Thông tư quy định tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GMP) 12-07-2018 Tải về
15 Dự thảo xin ý kiến đối với Nghị định sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế Dược và mỹ phẩm 08-05-2018 Tải về
16 Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp 03-05-2018 Tải về
17 Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá 03-05-2018 Tải về
18 Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp phép kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ 28-11-2017 Tải về
19 Dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 23-10-2017 Tải về
20 Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức đấu thầu 16-06-2017 Tải về
Có tổng 50 bản tin

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin