object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "293" ["name"]=> string(187) "Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 và Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế" ["urlfile"]=> string(0) "" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2024-03-12 00:00:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "41" ["category_alias"]=> string(15) "van-ban-du-thao" ["category_name"]=> string(22) "Văn bản dự thảo" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",41," ["category_alias_wrapper"]=> string(17) ",van-ban-du-thao," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> string(1) "3" ["department_alias"]=> string(7) "bo-y-te" ["department_name"]=> string(11) "Bộ Y tế" ["department_published"]=> string(1) "1" ["position_id"]=> string(2) "18" ["position_alias"]=> string(12) "dao-hong-lan" ["position_name"]=> string(16) "Đào Hồng Lan" ["position_published"]=> string(1) "1" ["field_id"]=> string(2) "10" ["field_alias"]=> string(9) "duoc-pham" ["field_name"]=> string(14) "Dược phẩm" ["field_published"]=> string(1) "1" ["type_id"]=> string(1) "5" ["type_alias"]=> string(10) "thong-tu-1" ["type_name"]=> string(10) "Thông tư" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(0) "" ["confidentiality"]=> string(0) "" ["old_id"]=> NULL }
close cart

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 và Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế

Ký hiệu

Trích yếu

Người ký

Đào Hồng Lan

Đơn vị soạn thảo

Đơn vị ban hành

Bộ Y tế

Ngày ban hành

2024-03-12 00:00:00

Loại văn bản

Thông tư

Độ khẩn

Độ mật

Xem tệp đính kèm

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung TT 20 và 15 (xin ý kiến rộng rãi).docx Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung TT 20 và 15 (xin ý kiến rộng rãi).pdf

Tải tệp đính kèm

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung TT 20 và 15 (xin ý kiến rộng rãi).docx

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung TT 20 và 15 (xin ý kiến rộng rãi).pdf