object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "281" ["name"]=> string(100) "Dự thảo Thông tư quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc" ["urlfile"]=> string(0) "" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2022-03-11 00:00:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "41" ["category_alias"]=> string(15) "van-ban-du-thao" ["category_name"]=> string(22) "Văn bản dự thảo" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",41," ["category_alias_wrapper"]=> string(17) ",van-ban-du-thao," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> string(1) "3" ["department_alias"]=> string(7) "bo-y-te" ["department_name"]=> string(11) "Bộ Y tế" ["department_published"]=> string(1) "1" ["position_id"]=> string(2) "17" ["position_alias"]=> string(17) "nguyen-thanh-long" ["position_name"]=> string(19) "Nguyễn Thanh Long" ["position_published"]=> string(1) "1" ["field_id"]=> string(2) "10" ["field_alias"]=> string(9) "duoc-pham" ["field_name"]=> string(14) "Dược phẩm" ["field_published"]=> string(1) "1" ["type_id"]=> string(1) "5" ["type_alias"]=> string(10) "thong-tu-1" ["type_name"]=> string(10) "Thông tư" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(0) "" ["confidentiality"]=> string(0) "" ["old_id"]=> NULL }
close cart

Dự thảo Thông tư quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Ký hiệu

Trích yếu

Người ký

Nguyễn Thanh Long

Đơn vị soạn thảo

Đơn vị ban hành

Bộ Y tế

Ngày ban hành

2022-03-11 00:00:00

Loại văn bản

Thông tư

Độ khẩn

Độ mật

Xem tệp đính kèm

III.Thong tu DKT. Phat hanh.pdf III.1.1.Bocuctailieufinal-Phụ lục I kèm TT.pdf III.1.2.Hosochatluong-Revised 1-Phụ lục I kèm TT.pdf III.1.3.1.tienlamsang-Phụ lục I kèm TT.pdf III.1.3.2.tienlamsang-21 final-Phụ lục I kèm TT.pdf III.1.3.3. tienlamsang-Phụ lục I kèm TT.pdf III.1.4. 1 lam sang -1 -Phụ lục I kèm TT.pdf III.1.4.2 . Clinical checklist final-Phụ lục I kèm TT.pdf III.1.5. Huong dan nghien cuu Do_on_dinh_cua_thuoc_2-Phụ lục I kèm TT.pdf III.1.6. HƯỚNG DẪN NỘP THẨM ĐỊNH QTSX CỦA ASEAN-Phụ lục I kèm TT.pdf III.1.7. Tham dinh quy trinh phan tich-Phụ lục I kèm TT.pdf III.1.8. ASEAN BE Guideline- Bản TV- Final Vinh-T bo WM-Phụ lục I kèm TT.pdf III.1.9.CacthuatnguACTD final.doc (MOH)-Phụ lục I kèm TT.pdf III.2.Phu luc II kèm TT.pdf III.3.Phu luc III kèm TT.pdf III.4.Phu luc IV kèm TT.pdf III.5.Phu luc V kèm TT.pdf III.6. Phụ lục VI kèm TT.pdf III.7.Bieu mau kèm TT.pdf

Tải tệp đính kèm

III.Thong tu DKT. Phat hanh.pdf

III.1.1.Bocuctailieufinal-Phụ lục I kèm TT.pdf

III.1.2.Hosochatluong-Revised 1-Phụ lục I kèm TT.pdf

III.1.3.1.tienlamsang-Phụ lục I kèm TT.pdf

III.1.3.2.tienlamsang-21 final-Phụ lục I kèm TT.pdf

III.1.3.3. tienlamsang-Phụ lục I kèm TT.pdf

III.1.4. 1 lam sang -1 -Phụ lục I kèm TT.pdf

III.1.4.2 . Clinical checklist final-Phụ lục I kèm TT.pdf

III.1.5. Huong dan nghien cuu Do_on_dinh_cua_thuoc_2-Phụ lục I kèm TT.pdf

III.1.6. HƯỚNG DẪN NỘP THẨM ĐỊNH QTSX CỦA ASEAN-Phụ lục I kèm TT.pdf

III.1.7. Tham dinh quy trinh phan tich-Phụ lục I kèm TT.pdf

III.1.8. ASEAN BE Guideline- Bản TV- Final Vinh-T bo WM-Phụ lục I kèm TT.pdf

III.1.9.CacthuatnguACTD final.doc (MOH)-Phụ lục I kèm TT.pdf

III.2.Phu luc II kèm TT.pdf

III.3.Phu luc III kèm TT.pdf

III.4.Phu luc IV kèm TT.pdf

III.5.Phu luc V kèm TT.pdf

III.6. Phụ lục VI kèm TT.pdf

III.7.Bieu mau kèm TT.pdf