object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "287" ["name"]=> string(308) "Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu (thay thế các Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06/4/2018, số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 và số 03/2021/TT-BYT ngày 04/3/2021 của Bộ Y tế)" ["urlfile"]=> string(0) "" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2023-10-12 00:00:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "41" ["category_alias"]=> string(15) "van-ban-du-thao" ["category_name"]=> string(22) "Văn bản dự thảo" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",41," ["category_alias_wrapper"]=> string(17) ",van-ban-du-thao," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> string(1) "3" ["department_alias"]=> string(7) "bo-y-te" ["department_name"]=> string(11) "Bộ Y tế" ["department_published"]=> string(1) "1" ["position_id"]=> string(2) "18" ["position_alias"]=> string(12) "dao-hong-lan" ["position_name"]=> string(16) "Đào Hồng Lan" ["position_published"]=> string(1) "1" ["field_id"]=> string(1) "5" ["field_alias"]=> string(15) "duoc-va-my-pham" ["field_name"]=> string(23) "Dược và mỹ phẩm" ["field_published"]=> string(1) "1" ["type_id"]=> string(1) "5" ["type_alias"]=> string(10) "thong-tu-1" ["type_name"]=> string(10) "Thông tư" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(0) "" ["confidentiality"]=> string(0) "" ["old_id"]=> NULL }
close cart

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu (thay thế các Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06/4/2018, số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 và số 03/2021/TT-BYT ngày 04/3/2021 của Bộ Y tế)

Ký hiệu

Trích yếu

Người ký

Đào Hồng Lan

Đơn vị soạn thảo

Đơn vị ban hành

Bộ Y tế

Ngày ban hành

2023-10-12 00:00:00

Loại văn bản

Thông tư

Độ khẩn

Độ mật

Xem tệp đính kèm

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc, NLLT, mỹ phẩm XNK kèm mã HS.doc Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc, NLLT, mỹ phẩm XNK kèm mã HS.pdf

Tải tệp đính kèm

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc, NLLT, mỹ phẩm XNK kèm mã HS.doc

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc, NLLT, mỹ phẩm XNK kèm mã HS.pdf