Văn bản dự thảo

Văn bản dự thảo

STT Số hiệu Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Văn bản đính kèm
1 Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp phép kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ Dược và mỹ phẩm 19-07-2018 Tải về
2 Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Thông tư quy định tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP); Thông tư quy định tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GMP) 12-07-2018 Tải về
3 Dự thảo xin ý kiến đối với Nghị định sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế Dược và mỹ phẩm 08-05-2018 Tải về
4 Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp 03-05-2018 Tải về
5 Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá 03-05-2018 Tải về
6 Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp phép kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ 28-11-2017 Tải về
7 Dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 23-10-2017 Tải về
8 Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức đấu thầu 16-06-2017 Tải về
9 Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 11/2016/TT-BYT 29-05-2017 Tải về
10 Dự thảo 3 Thông tư quy định về thuốc hiếm 12-05-2017 Tải về
11 Dự thảo lần 3 TT Hướng dẫn báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký thuốc 28-02-2017 Tải về
12 Dự thảo Thông tư quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 18-01-2017 Tải về
13 Dự thảo sửa đổi của 84 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV) 16-03-2016 Tải về
14 Dự thảo quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm 03-03-2016 Tải về
15 Xin ý kiến Góp ý Dự thảo 48 TCVN - DĐVN 08-09-2015 Tải về
16 Công văn số 5679/QLD-CL ngày 30/03/2015 của Cục Quản lý Dược về việc xin góp ý Dự thảo 61 TCVN-DĐVN 07-04-2015 Tải về
17 Xin góp ý Dự thảo 61 Tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc - Dược điển Việt Nam 06-04-2015 Tải về
18 Dự thảo 2 Hướng dẫn Quốc gia về cảnh giác dược. 23-09-2014 Tải về
Có tổng 58 bản tin

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin