object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "290" ["name"]=> string(80) "Đề cương dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm" ["urlfile"]=> string(0) "" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2023-12-13 00:00:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "41" ["category_alias"]=> string(15) "van-ban-du-thao" ["category_name"]=> string(22) "Văn bản dự thảo" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",41," ["category_alias_wrapper"]=> string(17) ",van-ban-du-thao," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> string(1) "2" ["department_alias"]=> string(9) "chinh-phu" ["department_name"]=> string(12) "Chính phủ" ["department_published"]=> string(1) "1" ["position_id"]=> string(2) "15" ["position_alias"]=> string(15) "pham-minh-chinh" ["position_name"]=> string(18) "Phạm Minh Chính" ["position_published"]=> string(1) "1" ["field_id"]=> string(2) "11" ["field_alias"]=> string(7) "my-pham" ["field_name"]=> string(11) "Mỹ phẩm" ["field_published"]=> string(1) "1" ["type_id"]=> string(1) "4" ["type_alias"]=> string(11) "nghi-dinh-1" ["type_name"]=> string(14) "Nghị định" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(0) "" ["confidentiality"]=> string(0) "" ["old_id"]=> NULL }
close cart

Đề cương dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm

Ký hiệu

Trích yếu

Người ký

Phạm Minh Chính

Đơn vị soạn thảo

Đơn vị ban hành

Chính phủ

Ngày ban hành

2023-12-13 00:00:00

Loại văn bản

Nghị định

Độ khẩn

Độ mật

Xem tệp đính kèm

1. Du thao To trinh Chinh phu_sau gop y cac phong_11.11.23.docx 5. Du thao de cuong Nghi dinh.docx 3. DT BÁO CAO TONG KÊT THI HANH PHAP LUAT VE MY PHAM.doc 2. DT bao cao danh gia tac dong chinh sach_11.11.2023.docx 4. Tong hop nhung ton tai vuong mac va de xuat giai phap.docx 1. Du thao To trinh Chinh phu_sau gop y cac phong_11.11.23.pdf 5. Du thao de cuong Nghi dinh.pdf 3. DT BÁO CAO TONG KÊT THI HANH PHAP LUAT VE MY PHAM.pdf 2. DT bao cao danh gia tac dong chinh sach_11.11.2023.pdf 4. Tong hop nhung ton tai vuong mac va de xuat giai phap.pdf

Tải tệp đính kèm

1. Du thao To trinh Chinh phu_sau gop y cac phong_11.11.23.docx

5. Du thao de cuong Nghi dinh.docx

3. DT BÁO CAO TONG KÊT THI HANH PHAP LUAT VE MY PHAM.doc

2. DT bao cao danh gia tac dong chinh sach_11.11.2023.docx

4. Tong hop nhung ton tai vuong mac va de xuat giai phap.docx

1. Du thao To trinh Chinh phu_sau gop y cac phong_11.11.23.pdf

5. Du thao de cuong Nghi dinh.pdf

3. DT BÁO CAO TONG KÊT THI HANH PHAP LUAT VE MY PHAM.pdf

2. DT bao cao danh gia tac dong chinh sach_11.11.2023.pdf

4. Tong hop nhung ton tai vuong mac va de xuat giai phap.pdf