object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "291" ["name"]=> string(327) "Dự thảo Thông tư ban hành DM thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền SX thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của BYT và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp " ["urlfile"]=> string(0) "" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2023-12-19 00:00:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "41" ["category_alias"]=> string(15) "van-ban-du-thao" ["category_name"]=> string(22) "Văn bản dự thảo" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",41," ["category_alias_wrapper"]=> string(17) ",van-ban-du-thao," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> string(1) "3" ["department_alias"]=> string(7) "bo-y-te" ["department_name"]=> string(11) "Bộ Y tế" ["department_published"]=> string(1) "1" ["position_id"]=> string(2) "18" ["position_alias"]=> string(12) "dao-hong-lan" ["position_name"]=> string(16) "Đào Hồng Lan" ["position_published"]=> string(1) "1" ["field_id"]=> string(2) "10" ["field_alias"]=> string(9) "duoc-pham" ["field_name"]=> string(14) "Dược phẩm" ["field_published"]=> string(1) "1" ["type_id"]=> string(1) "5" ["type_alias"]=> string(10) "thong-tu-1" ["type_name"]=> string(10) "Thông tư" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(0) "" ["confidentiality"]=> string(0) "" ["old_id"]=> NULL }
close cart

Dự thảo Thông tư ban hành DM thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền SX thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của BYT và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp

Ký hiệu

Trích yếu

Người ký

Đào Hồng Lan

Đơn vị soạn thảo

Đơn vị ban hành

Bộ Y tế

Ngày ban hành

2023-12-19 00:00:00

Loại văn bản

Thông tư

Độ khẩn

Độ mật

Xem tệp đính kèm

2.2. Dự thảo Thông tư ban hành DMTSXTN đạt EU-GMP. Sau họp BST. 05.12.2023.doc 2.2. Dự thảo Thông tư ban hành DMTSXTN đạt EU-GMP. Sau họp BST. 05.12.2023.pdf

Tải tệp đính kèm

2.2. Dự thảo Thông tư ban hành DMTSXTN đạt EU-GMP. Sau họp BST. 05.12.2023.doc

2.2. Dự thảo Thông tư ban hành DMTSXTN đạt EU-GMP. Sau họp BST. 05.12.2023.pdf