object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "285" ["name"]=> string(344) "Dự thảo Thông tư Ban hành DM thuốc đấu thầu, DM thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, DM thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và DM thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và" ["urlfile"]=> string(0) "" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2022-11-23 00:00:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "41" ["category_alias"]=> string(15) "van-ban-du-thao" ["category_name"]=> string(22) "Văn bản dự thảo" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",41," ["category_alias_wrapper"]=> string(17) ",van-ban-du-thao," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> string(1) "3" ["department_alias"]=> string(7) "bo-y-te" ["department_name"]=> string(11) "Bộ Y tế" ["department_published"]=> string(1) "1" ["position_id"]=> string(2) "16" ["position_alias"]=> string(13) "do-xuan-tuyen" ["position_name"]=> string(18) "Đỗ Xuân Tuyên" ["position_published"]=> string(1) "1" ["field_id"]=> string(2) "10" ["field_alias"]=> string(9) "duoc-pham" ["field_name"]=> string(14) "Dược phẩm" ["field_published"]=> string(1) "1" ["type_id"]=> string(1) "5" ["type_alias"]=> string(10) "thong-tu-1" ["type_name"]=> string(10) "Thông tư" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(0) "" ["confidentiality"]=> string(0) "" ["old_id"]=> NULL }
close cart

Dự thảo Thông tư Ban hành DM thuốc đấu thầu, DM thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, DM thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và DM thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và

Ký hiệu

Trích yếu

Người ký

Đỗ Xuân Tuyên

Đơn vị soạn thảo

Đơn vị ban hành

Bộ Y tế

Ngày ban hành

2022-11-23 00:00:00

Loại văn bản

Thông tư

Độ khẩn

Độ mật

Xem tệp đính kèm

Phụ lục 4. Dự thảo Thông tư thay thế 02 Thông tư.doc Phụ lục 4. Dự thảo Thông tư thay thế 02 Thông tư.pdf

Tải tệp đính kèm

Phụ lục 4. Dự thảo Thông tư thay thế 02 Thông tư.doc

Phụ lục 4. Dự thảo Thông tư thay thế 02 Thông tư.pdf