object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "292" ["name"]=> string(110) "Dự thảo của 56 TCVN về thuốc thuộc nhiệm vụ khoa học công nghệ giai đoạn 2021 – 2023" ["urlfile"]=> string(0) "" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2023-12-21 00:00:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "41" ["category_alias"]=> string(15) "van-ban-du-thao" ["category_name"]=> string(22) "Văn bản dự thảo" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",41," ["category_alias_wrapper"]=> string(17) ",van-ban-du-thao," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> string(1) "3" ["department_alias"]=> string(7) "bo-y-te" ["department_name"]=> string(11) "Bộ Y tế" ["department_published"]=> string(1) "1" ["position_id"]=> string(2) "18" ["position_alias"]=> string(12) "dao-hong-lan" ["position_name"]=> string(16) "Đào Hồng Lan" ["position_published"]=> string(1) "1" ["field_id"]=> string(2) "10" ["field_alias"]=> string(9) "duoc-pham" ["field_name"]=> string(14) "Dược phẩm" ["field_published"]=> string(1) "1" ["type_id"]=> string(1) "6" ["type_alias"]=> string(10) "quyet-dinh" ["type_name"]=> string(15) "Quyết định" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(0) "" ["confidentiality"]=> string(0) "" ["old_id"]=> NULL }
close cart

Dự thảo của 56 TCVN về thuốc thuộc nhiệm vụ khoa học công nghệ giai đoạn 2021 – 2023

Ký hiệu

Trích yếu

Người ký

Đào Hồng Lan

Đơn vị soạn thảo

Đơn vị ban hành

Bộ Y tế

Ngày ban hành

2023-12-21 00:00:00

Loại văn bản

Quyết định

Độ khẩn

Độ mật

Xem tệp đính kèm

10529_QLD_CL.signed.pdf 11.2023 - Công bố dự thảo mới NL TCVN (2021-2023).rar 11.2023 - Công bố dự thảo 12 HD mới TCVN (2021-2023).rar 2. 33 TCVN Sửa đổi bộ 56 trình thẩm tra.rar

Tải tệp đính kèm

10529_QLD_CL.signed.pdf

11.2023 - Công bố dự thảo mới NL TCVN (2021-2023).rar

11.2023 - Công bố dự thảo 12 HD mới TCVN (2021-2023).rar

2. 33 TCVN Sửa đổi bộ 56 trình thẩm tra.rar