CÔNG VĂN CHUNG

Triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP

Công văn sô 20297/QLD-GTngày 01/12/2017 của Cục Quản lý Dược về việc Triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó các Bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế, cơ quan y tế ngành (Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an và Cục Y tế Giao thông vận tải), các Sở Y  tế các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện theo quy định chậm nhất ngày 01/01/2018.

File đính kèm :_20297_QLD_GT.pdf