Direct Management

Đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh kết hợp DPT-HepB-Hib (CV số 18403)

Công văn số 18403/QLD-KD ngày 27/9/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời vắc xin phòng bệnh kết hợp DPT-HepB-Hib, Cục Quản lý Dược yêu cầu các Đơn vị cập nhật thông tin, đưa vào kế hoạch dự trù, sử dụng và chủ động đặt hàng vắc xin trên để đa dạng hóa các nguồn cung ứng vắc xin và tiếp tục thực hiện theo đề nghị tại công văn số 13266/QLD-KD ngày 12/7/2018 nhằm chủ động thay thế nguồn vắc xin trong trường hợp nguồn cung hiện tại có nguy cơ bị thiếu hụt đột ngột.

Công văn số 18403/QLD-KD