Notification

Thông tin về thuốc chứa dược chất Valsartan

Nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đồng thời cung cấp thông tin về thuốc chưa Valsartan tiếp tục được sử dụng trong phòng bệnh, chữa bệnh, Cục Quản lý Dược đã có công văn số 16944/QLD-CL ngày 31/8/2018 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, phân phối, sử dụng thuốc các thông tin về thuốc chứa dược chất Valsartan (Danh mục đính kèm)

16944_QLD_CL