Notification

Quyết định ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp, gia hạn GĐK lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi GĐK lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Quyết định số 395/QĐ-QLD ngày 21/6/2018 của Cục Quản lý Dược về ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

File đính kèm: 2262018_395_QD_QLD.pdf