Legal Normative Documents

Legal Normative Documents

STT Number/ Symbol Memorandum Field Date issued Attachment
1 54/2017/ND-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược Dược và mỹ phẩm 08-05-2018 Tải về
2 10/2018/TT-BYT Thông tư số 10/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt Dược và mỹ phẩm 04-05-2018 Tải về
3 11/2018/TT-BYT Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược và mỹ phẩm 04-05-2018 Tải về
4 06/2018/TT-BYT Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Dược và mỹ phẩm 06-04-2018 Tải về
5 02/2018/TT-BYT Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Dược và mỹ phẩm 22-01-2018 Tải về
6 17028/QLD-GT Công văn khẩn xin ý kiến góp ý về hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc Dược và mỹ phẩm 01-10-2014 Tải về
Có tổng 6 bản tin

Vote

According to you, the content provided on the Portal Drug Administratuon Of VietNam:

View results

Sign up for the newsletter