Q & A directory

Tổng hợp câu hỏi 2013

Tổng hợp câu hỏi và trả lời tại Hội nghị giao ban công tác Dược và Mỹ phẩm năm 2013.
Cục quản lý dược trả lời

Tổng hợp câu hỏi và trả lời tại Hội nghị giao ban công tác Dược và Mỹ phẩm năm 2013. 

File đính kèm: TỔNG_HỢP_CÂU_HỎI_TRẢ_LỜI_TẠI_HỘI_NGHỊ_GIAO_BAN_CÔNG_TÁC_DƯỢC_MỸ_PHẨM_2013.rar

Tổng hợp câu hỏi 2014

Tổng hợp trả lời câu hỏi tại các Hội nghị giao ban công tác dược, mỹ phẩm và phổ biến văn bản QPPL năm 2014
Cục quản lý dược trả lời

Tổng hợp trả lời câu hỏi tại các Hội nghị giao ban công tác dược, mỹ phẩm và phổ biến văn bản QPPL năm 2014

File đính kèm: Tra_loi_cau_hoi_tai_HN_giao_ban_2014.rar

Submit your question

Vote

According to you, the content provided on the Portal Drug Administratuon Of VietNam:

View results

Sign up for the newsletter