Administrative Procedures

STT Memorandum Field Attachment
1 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Mỹ phẩm Tải về
2 Đăng ký thuốc gia công của thuốc chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc từ dược liệu trừ thuốc đông y) Dược phẩm Tải về
3 Đăng ký lại thuốc gia công (sinh phẩm chẩn đoán, bao gồm bán thành phẩm) Dược phẩm Tải về
4 Đăng ký thuốc gia công của thuốc chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thành phẩm hóa dược, vắc xin, huyết thanh chứa kháng thể, sinh phẩm y tế): Generic Dược phẩm Tải về
5 Đăng ký thuốc gia công của thuốc chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thành phẩm hóa dược, vắc xin, huyết thanh chứa kháng thể, sinh phẩm y tế): thuốc mới Dược phẩm Tải về
6 Đăng ký lại thuốc gia công (thành phẩm hóa dược, vắc xin, huyết thanh chứa kháng thể, sinh phẩm y tế): thuốc đăng ký gia công lần đầu đã thực hiện theo ACTD Dược phẩm Tải về
7 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước Mỹ phẩm Tải về
8 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu Mỹ phẩm Tải về
9 Đăng ký và đăng ký lại vắc xin, sinh phẩm thành phẩm để phòngbệnh, chữa bệnh sản xuất tại nước ngoài. Dược phẩm Tải về
Có tổng 9 bản tin

Vote

According to you, the content provided on the Portal Drug Administratuon Of VietNam:

View results

Sign up for the newsletter