Executive writing

Executive writing

STT Number/ Symbol Memorandum Field Date issued Attachment
1 13268/QLD-KD V/v báo cáo thực trạng và kế hoạch cung ứng vắc xin Dược và mỹ phẩm 19-07-2018 Tải về
2 65/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cơ sở sản xuất thuốc thành phẩm Y học cổ truyền Nguyễn Minh Trí Dược và mỹ phẩm 02-07-2018 Tải về
3 64/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế Dược và mỹ phẩm 02-07-2018 Tải về
4 106/QĐ-TTRB Về việc thu hồi sản phẩm Khang Mỹ Đơn Dược và mỹ phẩm 29-06-2018 Tải về
Có tổng 4 bản tin

Vote

According to you, the content provided on the Portal Drug Administratuon Of VietNam:

View results

Sign up for the newsletter