Direct Management

Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh chân tay miệng (CV số 19043)

Ngày 09/10/2018 Cục Quản lý Dược có Công văn số 19043/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh chân tay miệng, Cục Quản lý Dược chỉ đạo các Đơn vị khẩn trưởng sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc để đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Công văn số 19043/QLD-KD