Notification

Cục Quản lý Dược thông báo về việc Bộ Y tế Sri Lanka mời thầu một số loại thuốc (CV số 18628)

Ngày 01/10/2018 Cục Quản lý Dược có công văn số 18628/QLD-GT về việc Bộ Y tế Sri Lanka mời thầu một số loại thuốc, Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và thông báo cho các doanh nghiệp quan tâm.

công văn số 18628/QLD-GT