Direct Management

Cung ứng thuốc gây nghiện

Công văn số 17590/QLD-KD ngày 14/9/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung ứng thuốc gây nghiện.

File đính kèm: 17590_QLD-KD