Ds vắc xin được cấp SĐK

Thông tin mẫu nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng của 62 vắc xin được cấp số đăng ký

Thông tin mẫu nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng của 62 vắc xin được cấp số đăng ký.