Ds vắc xin được cấp SĐK

Danh sách số đăng ký vắc xin còn hiệu lực tính đến 30/6/2018

Danh sách số đăng ký vắc xin còn hiệu lực tính đến 30/6/2018

File đính kèm:ds_sdk_vaccin_con_hieu_luc_30_6_2018.pdf