Ds vắc xin được cấp SĐK

Quyết định ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35 bổ sung (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

Quyết định số 443/QĐ-QLD ngày 05/7/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35 bổ sung (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm) (Danh mục kèm theo)

File đính kèm:672018_443_qd_qld.pdf