CÔNG VĂN CHUNG

Hồ sơ mời thầu mua sắm thuốc của Hội đồng đấu thầu thuộc Tổng công ty dược phẩm quốc gia của Srilanka

Công văn số 10802/QLD-GT ngày 11/6/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam; Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP và Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược thông báo nhận được coonghafm của Đại▀瑙러ō왘௙PӤ러ōȀPӤȀItemCount왘௙ ⬬௞ꂘௌ氤ඩ怀勤 䀋￿￿ññ胙횩胁횩╌瑙왘௙ࠃ

File đính kèm:1262018_10802_qld_gt.pdf