CÔNG VĂN CHUNG

Cung ứng dịch truyền NaCl 0.9% 500ml

Công văn số 22371/QLD-GT và số 22372/QLD-GT ngày 29/12/2017 của Cục Quản lý Dược gửi Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Xây dựng về việc cung ứng dịch truyền NaCl 0.9% 500ml

File đính kèm: aCl0.9%.rar