Information processing infringe

Tin xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm hành chính từ ngày 27/6/2018 đến nay

Tin xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm hành chính từ ngày 27/6/2018 đến nay.

File đính kèm: 1872018_XPVPHC.pdf