Information processing infringe

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (QĐ số 716)

Ngày 09/10/2018 Cục Quản lý Dược có Quyết định số 716/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH Oripharm (đại diện cho nhà sản xuất Công ty Bal Pharma (India) Ltd.; Địa chỉ: Plot No 21&22, Bommasandra Industrial Area, Hosur road, Banalore, 560099, India).

Quyết định số 716/QĐ-XPHC