Notification

Thông tư 13/2009/TT-BYT hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc

Thông tư 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 về việc hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc.

File đính kèm:1942015_thong_tu_13_ttqc_thuoc.rar