Notification

Thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tiêm methyprednisolon chứa thành phần tá dược lactose

Công văn số 15466/QLD-TT ngày 02/10/2017 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tiêm methyprednisolon chứa thành phần tá dược lactose.

File đính kèm:5102017_15466_qld_tt.pdf