Notification

thông tin liên quan đến thuốc Capecitabine (biệt dược Xeloda) và thuốc kích thích thụ thể beta tác dụng ngắn trong sản khoa (như Salbutamol)

 Công văn số 3637/QLD-TT ngày 13/03/2014 cung cấp thông tin liên quan đến thuốc Capecitabine (biệt dược: Xeloda) và thuốc kích thích thụ thể beta tác dụng ngắn trong sản khoa (như Salbutamol).

File đính kèm:1092014_thong_tin_thuoc_capecitabine.rar