Notification

Thông báo về tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib, muối arginin của Perindopril

Công văn số 7799/QLD-ĐK ngày 17/5/2016 thông báo về tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib, muối arginin của Perindopril.

File đính kèm: 7799_QLD_DK.pdf